menusearch
sarvsuzan.ir
(3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران (3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران مقالۀ «عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های رایانه‌ای» در سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران برگزیده شد. شنبه نهم دی ۹۶ اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان» با ارسال پنج اثر در سه بخش، در سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران شرکت کرده است. شنبه نهم دی ۹۶ (14) حمایت از مقاله (14) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان»، از مقالۀ «جایگاه نظریه حضور در مطالعات بازی‌های رایانه‌ای» حمایت کرد. این مقاله در "اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازی‌های دیجیتال" مورد پذیرش قرار گرفت. شنبه نهم دی ۹۶ (13) حمایت از مقاله (13) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان»، از مقالۀ «نقد ساختار روایی شاهزادۀ پارس: شن‌های زمان» حمایت کرد. این مقاله در "اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازی‌های دیجیتال" مورد پذیرش قرار گرفت. شنبه نهم دی ۹۶ (1) انتشار مقاله (1) انتشار مقاله مقالۀ «گونه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر-محور در بازی‌های رایانه‌ای» در شماره اول، دوره دوم فصلنامۀ علمی-تخصصی ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی منتشر شد.
دوشنبه یکم آبان ۹۶