(1) انتشار مقاله (1) انتشار مقاله مقالۀ «گونه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر-محور در بازی‌های رایانه‌ای» در شماره اول، دوره دوم فصلنامۀ علمی-پژوهشی ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی منتشر شد.
دوشنبه یکم آبان ۹۶
(12) حمایت از مقاله (12) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «گونه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر-محور در بازی‌های رایانه‌ای» حمایت کرد. این مقاله از فصلنامه علمی-پژوهشی "ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی" گواهی پذیرش دریافت کرد. شنبه ششم خرداد ۹۶ (11) حمایت از مقاله (11) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «نقد بازی رایانه‌ای پروانه: میراث نگهبانان نور براساس الگوی حس حضور محیطی» حمایت کرد. این مقاله از دو فصلنامه علمی-پژوهشی "هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی" گواهی پذیرش دریافت کرد. چهارشنبه شانزدهم فروردین ۹۶ (10) حمایت از مقاله (10) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «هندسه مطالعات بازی‌های رایانه‌ای» حمایت کرد. این مقاله در "سومین همایش ملی فضای مجازی پاک" مورد پذیرش قرار گرفت. پنج شنبه نوزدهم اسفند ۹۵ (9) حمایت از مقاله (9) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «تطبیق امر زیبا و امر والای کانت بر بازی‌های رایانه‌ای» حمایت کرد. این مقاله در "دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها" مورد پذیرش قرار گرفته است. شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتی