(16) حمایت از مقاله (16) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «مطالعۀ تطبیقی ساختار روایی شاهزادۀ پارس: شن‌های زمان و گرشاسپ: سرآغاز حماسه» حمایت کرد. این مقاله از فصلنامه علمی-پژوهشی "ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی" گواهی پذیرش دریافت کرد. یکشنبه ششم اسفند ۹۶ (7) جوایز: رسالۀ دکتری برگزیدۀ اولین جشنوارۀ پایان‌نامه‌های برتر حوزۀ بازی‌های رایانه‌ای (7) جوایز: رسالۀ دکتری برگزیدۀ اولین جشنوارۀ پایان‌نامه‌های برتر حوزۀ بازی‌های رایانه‌ای رسالۀ دکتری «نظریه حضور و ظرفیت‌های آن در خلق فضای دینی در بازی‌های رایانه‌ای» در اولین جشنواره پایان‌نامه‌های برتر حوزۀ بازی‌های رایانه‌ای برگزیده شد. یکشنبه ششم اسفند ۹۶ (15) حمایت از مقاله (15) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان»، از مقالۀ «بررسی ساختار روایی گرشاسپ: سرآغاز حماسه» حمایت کرد. این مقاله در "سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها" مورد پذیرش قرار گرفت. یکشنبه ششم اسفند ۹۶ (6) جوایز: مقایسه شاهزاده پارس و گرشاسپ، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران (6) جوایز: مقایسه شاهزاده پارس و گرشاسپ، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران مقالۀ «مقایسه ساختار روایی شاهزاده پارس و گرشاسپ» در سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران برگزیده شد. شنبه نهم دی ۹۶ (5) جوایز: نقد پروانه میراث نگهبانان نور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران (5) جوایز: نقد پروانه میراث نگهبانان نور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران مقالۀ «نقد پروانه میراث نگهبانان نور» در سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران برگزیده شد. شنبه نهم دی ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیساخت سایت بهترین سایت سازطراحی سایت سایت ساز فروشگاه ساز ساخت فروشگاه اینترنتی