(6) جوایز: مقایسه شاهزاده پارس و گرشاسپ، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران (6) جوایز: مقایسه شاهزاده پارس و گرشاسپ، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران مقالۀ «مقایسه ساختار روایی شاهزاده پارس و گرشاسپ» در سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران برگزیده شد. شنبه نهم دی ۹۶ (5) جوایز: نقد پروانه میراث نگهبانان نور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران (5) جوایز: نقد پروانه میراث نگهبانان نور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران مقالۀ «نقد پروانه میراث نگهبانان نور» در سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران برگزیده شد. شنبه نهم دی ۹۶ (4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران (4) جوایز: امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران مقالۀ «فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی» در سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران برگزیده شد. شنبه نهم دی ۹۶ (3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران (3) جوایز: عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور، برگزیدۀ سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران مقالۀ «عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های رایانه‌ای» در سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران برگزیده شد. شنبه نهم دی ۹۶ اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان» با ارسال پنج اثر در سه بخش، در سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران شرکت کرده است. شنبه نهم دی ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیساخت سایت بهترین سایت سازطراحی سایت سایت ساز فروشگاه ساز ساخت فروشگاه اینترنتی