بهروز مینایی
(3) حمایت از پایان‌نامه (3) حمایت از پایان‌نامه - (3) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی - -هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ - نامه «مطالعه انتقادی مولفه‌¬های سبک ز - ندگی در بازی رایانه‌¬ای Sims در مق - طع کارشناسی‌ ارشد رشته علوم ارتباطات
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌نامه ، کارشناسی ارشد ، علوم ارتباطات اجتماعی ، دانشکده دین و رسانه دانشگاه صداوسیما ، آقای جعفر محمدیان ، دکتر داود رحیمی سجاسی ، دکتر بهروز مینایی ، حمایت از پایان‌نامه ،
913 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
(1) حمایت از مقاله(1) حمایت از مقاله - (1) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «عناص - ر شکل‌دهنده حس حضور و بازتاب آن بر هو - یت کاربران بازی‌های رایانه‌ای» حمایت - کرد. /uploadfile/file_portal/site_221
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، عناصر شکل‌دهنده حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های رایانه‌ای ، تحقیقات فرهنگی ایران ، کارگروه پژوهش ، بهروز مینایی ، علی رازی‌زاده ،
689 بازدید، پنج شنبه بیست و دوم بهمن ۹۴
(2) حمایت از مقاله(2) حمایت از مقاله - (2) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «فضای - مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انت - خاب گزینه‌های اخلاقی» حمایت کرد. /upl - /مقاله.jpg به گزارش روابط عمومی، با ح
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله علمی پژوهشی ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، پژوهشنامه اخلاق ، سید رضی موسوی گیلانی ، بهروز مینایی ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
897 بازدید، جمعه بیست و سوم بهمن ۹۴
(3) حمایت از مقاله(3) حمایت از مقاله - (3) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «کنتر - ل شخصیت‌های دینی در بازی‌های رایانه‌ا - ی: فرصت‌ها و چالش‌ها» حمایت کرد. این - مقاله در "اولین کنفرانس ملی بازی‌های
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله ، کنترل شخصیت­های دینی در بازی­های رایانه­ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، دکتر بهروز مینایی ، دکتر محمدعلی خبری ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
693 بازدید، جمعه بیست و هشتم اسفند ۹۴
(4) حمایت از مقاله(4) حمایت از مقاله - (4) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «نقد - بازی رایانه‌ای پروانه میراث نگهبانان - نور» حمایت کرد. این مقاله در "اولین ک - نفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ه
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله ، نقد بازی رایانه‌ای پروانه: میراث نگهبانان نور ، اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، دکتر بهروز مینایی ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
678 بازدید، جمعه بیست و هشتم اسفند ۹۴
(5) حمایت از پایان‌نامه (5) حمایت از پایان‌نامه - (5) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی - -هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ - نامه «چالش‌ها و الزامات اخلاقی فراروی - تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بازی‌ها - ی رایانه‌ای با توجه به آموزه‌های اسلا
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌­نامه ، کارشناسی‌­ارشد ، چالش‌ها و الزامات اخلاقی فراروی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بازی‌های رایانه‌ای با توجه به آموزه‌های اسلامی ، دانشگاه جامعة المصطفی ، آقای غفور مرادی ، دکتر بهروز مینایی ، دکتر سید اکبر حسینی قلعه‌بهمن ، حمایت از پایان‌­نامه ،
726 بازدید، سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ۹۵
(6) حمایت از پایان‌نامه (6) حمایت از پایان‌نامه - (6) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی - -هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ - نامه «چگونگی اقتباس از متون ادبی برای - نگارش بازی‌نامه با تاکید بر شاهنامه» - در مقطع کارشناسی‌ارشد حمایت کرد. /up
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌نامه ، کارشناسی‌ارشد ، بهروز مینایی ، چگونگی اقتباس از متون ادبی برای نگارش بازی‌نامه با تاکید بر شاهنامه ، سرزمین دلاوران: ایران‌شهر ، دانشکده دین و رسانه ، مرضیه کثیری ، علی رازی‌زاده ، ادبیات نمایشی ،
240 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
گالری تصاویر - گزارش تصویری نشست ورای بازی: سیاست‌های پنهان در بازی‌های فراگیرگالری تصاویر - گزارش تصویری نشست ورای بازی: سیاست‌های پنهان در بازی‌های فراگیر - گزارش تصویری نشست ورای بازی: سیاست‌ها - ی پنهان در بازی‌های فراگیر - - /up - ی-بازی.jpg به گزارش روابط عمومی موسسه
سرو سبز سوزان ، نشست ورای بازی: سیاست‌های پنهان در بازی‌های فراگیر ، گزارش تصویری ، انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی ، بهروز مینایی ، علی رازی‌زاده ،
303 بازدید، شنبه بیست و یکم اسفند ۹۵
(2) انتشار مقاله(2) انتشار مقاله - (2) انتشار مقاله مقالۀ «ظرفیت‌سنجی شا - هنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتبا - س برای نگارش بازی‌نامه» در شماره دوم، - دوره دوم فصلنامۀ علمی-تخصصی ادبیات ن - مایشی و هنرهای تجسمی منتشر شد. /uplo
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ظرفیت‌سنجی شاهنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتباس برای نگارش بازی‌نامه ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، فاطمه سلیمانی پور ، مرضیه کثیری ، بهروز مینایی ،
247 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
شرکت سازنده