بهروز مینایی
(3) حمایت از پایان‌نامه (3) حمایت از پایان‌نامه ...(3) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی ...-هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ ...نامه «مطالعه انتقادی مولفه‌¬های سبک ز
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌نامه ، کارشناسی ارشد ، علوم ارتباطات اجتماعی ، دانشکده دین و رسانه دانشگاه صداوسیما ، آقای جعفر محمدیان ، دکتر داود رحیمی سجاسی ، دکتر بهروز مینایی ، حمایت از پایان‌نامه ،
875 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
(1) حمایت از مقاله(1) حمایت از مقاله ...(1) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ...«ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «عناص ...ر شکل‌دهنده حس حضور و بازتاب آن بر هو
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، عناصر شکل‌دهنده حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های رایانه‌ای ، تحقیقات فرهنگی ایران ، کارگروه پژوهش ، بهروز مینایی ، علی رازی‌زاده ،
673 بازدید، پنج شنبه بیست و دوم بهمن ۹۴
(2) حمایت از مقاله(2) حمایت از مقاله ...(2) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ...«ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «فضای ... مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انت
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله علمی پژوهشی ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، پژوهشنامه اخلاق ، سید رضی موسوی گیلانی ، بهروز مینایی ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
847 بازدید، جمعه بیست و سوم بهمن ۹۴
(3) حمایت از مقاله(3) حمایت از مقاله ...(3) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ...«ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «کنتر ...ل شخصیت‌های دینی در بازی‌های رایانه‌ا
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله ، کنترل شخصیت­های دینی در بازی­های رایانه­ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، دکتر بهروز مینایی ، دکتر محمدعلی خبری ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
663 بازدید، جمعه بیست و هشتم اسفند ۹۴
(4) حمایت از مقاله(4) حمایت از مقاله ...(4) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ...«ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «نقد ...بازی رایانه‌ای پروانه میراث نگهبانان
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله ، نقد بازی رایانه‌ای پروانه: میراث نگهبانان نور ، اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، دکتر بهروز مینایی ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
646 بازدید، جمعه بیست و هشتم اسفند ۹۴
(5) حمایت از پایان‌نامه (5) حمایت از پایان‌نامه ...(5) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی ...-هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ ...نامه «چالش‌ها و الزامات اخلاقی فراروی
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌­نامه ، کارشناسی‌­ارشد ، چالش‌ها و الزامات اخلاقی فراروی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بازی‌های رایانه‌ای با توجه به آموزه‌های اسلامی ، دانشگاه جامعة المصطفی ، آقای غفور مرادی ، دکتر بهروز مینایی ، دکتر سید اکبر حسینی قلعه‌بهمن ، حمایت از پایان‌­نامه ،
689 بازدید، سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ۹۵
(6) حمایت از پایان‌نامه (6) حمایت از پایان‌نامه ...(6) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی ...-هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ ...نامه «چگونگی اقتباس از متون ادبی برای
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌نامه ، کارشناسی‌ارشد ، بهروز مینایی ، چگونگی اقتباس از متون ادبی برای نگارش بازی‌نامه با تاکید بر شاهنامه ، سرزمین دلاوران: ایران‌شهر ، دانشکده دین و رسانه ، مرضیه کثیری ، علی رازی‌زاده ، ادبیات نمایشی ،
227 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
گالری تصاویر - گزارش تصویری نشست ورای بازی: سیاست‌های پنهان در بازی‌های فراگیرگالری تصاویر - گزارش تصویری نشست ورای بازی: سیاست‌های پنهان در بازی‌های فراگیر ...گزارش تصویری نشست ورای بازی: سیاست‌ها ...ی پنهان در بازی‌های فراگیر ...
سرو سبز سوزان ، نشست ورای بازی: سیاست‌های پنهان در بازی‌های فراگیر ، گزارش تصویری ، انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی ، بهروز مینایی ، علی رازی‌زاده ،
253 بازدید، شنبه بیست و یکم اسفند ۹۵
(2) انتشار مقاله(2) انتشار مقاله ...(2) انتشار مقاله مقالۀ «ظرفیت‌سنجی شا ...هنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتبا ...س برای نگارش بازی‌نامه» در شماره دوم،
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ظرفیت‌سنجی شاهنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتباس برای نگارش بازی‌نامه ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، فاطمه سلیمانی پور ، مرضیه کثیری ، بهروز مینایی ،
206 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز