menusearch
sarvsuzan.ir
بهروز مینایی
(3) حمایت از پایان‌نامه (3) حمایت از پایان‌نامه - سی و دکتر بهروز مینایی با عنوان &laqu
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌نامه ، کارشناسی ارشد ، علوم ارتباطات اجتماعی ، دانشکده دین و رسانه دانشگاه صداوسیما ، آقای جعفر محمدیان ، دکتر داود رحیمی سجاسی ، دکتر بهروز مینایی ، حمایت از پایان‌نامه ،
1398 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
(1) حمایت از مقاله(1) حمایت از مقاله
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، عناصر شکل‌دهنده حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های رایانه‌ای ، تحقیقات فرهنگی ایران ، کارگروه پژوهش ، بهروز مینایی ، علی رازی‌زاده ،
861 بازدید، پنج شنبه بیست و دوم بهمن ۹۴
(2) حمایت از مقاله(2) حمایت از مقاله - نی و دکتر بهروز مینایی نگارش شده است.
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله علمی پژوهشی ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، پژوهشنامه اخلاق ، سید رضی موسوی گیلانی ، بهروز مینایی ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
1367 بازدید، جمعه بیست و سوم بهمن ۹۴
(3) حمایت از مقاله(3) حمایت از مقاله
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله ، کنترل شخصیت­های دینی در بازی­های رایانه­ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، دکتر بهروز مینایی ، دکتر محمدعلی خبری ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
1133 بازدید، جمعه بیست و هشتم اسفند ۹۴
(4) حمایت از مقاله(4) حمایت از مقاله
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله ، نقد بازی رایانه‌ای پروانه: میراث نگهبانان نور ، اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، دکتر بهروز مینایی ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
1092 بازدید، جمعه بیست و هشتم اسفند ۹۴
(5) حمایت از پایان‌نامه (5) حمایت از پایان‌نامه - اوره دکتر بهروز مینایی و دکتر سید اکب
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌­نامه ، کارشناسی‌­ارشد ، چالش‌ها و الزامات اخلاقی فراروی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بازی‌های رایانه‌ای با توجه به آموزه‌های اسلامی ، دانشگاه جامعة المصطفی ، آقای غفور مرادی ، دکتر بهروز مینایی ، دکتر سید اکبر حسینی قلعه‌بهمن ، حمایت از پایان‌­نامه ،
1161 بازدید، سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ۹۵
(6) حمایت از پایان‌نامه (6) حمایت از پایان‌نامه - نظری دکتر بهروز مینایی با عنوان &laqu
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌نامه ، کارشناسی‌ارشد ، بهروز مینایی ، چگونگی اقتباس از متون ادبی برای نگارش بازی‌نامه با تاکید بر شاهنامه ، سرزمین دلاوران: ایران‌شهر ، دانشکده دین و رسانه ، مرضیه کثیری ، علی رازی‌زاده ، ادبیات نمایشی ،
445 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
گالری تصاویر - گزارش تصویری نشست ورای بازی: سیاست‌های پنهان در بازی‌های فراگیرگالری تصاویر - گزارش تصویری نشست ورای بازی: سیاست‌های پنهان در بازی‌های فراگیر - حضور دکتر بهروز مینایی (مدیرعامل اسبق
سرو سبز سوزان ، نشست ورای بازی: سیاست‌های پنهان در بازی‌های فراگیر ، گزارش تصویری ، انجمن سواد رسانه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی ، بهروز مینایی ، علی رازی‌زاده ،
781 بازدید، شنبه بیست و یکم اسفند ۹۵
(2) انتشار مقاله(2) انتشار مقاله - ری و دکتر بهروز مینایی نگارش شده است،
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ظرفیت‌سنجی شاهنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتباس برای نگارش بازی‌نامه ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، فاطمه سلیمانی پور ، مرضیه کثیری ، بهروز مینایی ،
701 بازدید، پنج شنبه ششم اردیبهشت ۹۷