دکتر بهروز مینایی
(3) حمایت از پایان‌نامه (3) حمایت از پایان‌نامه - (3) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی - -هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ - نامه «مطالعه انتقادی مولفه‌¬های سبک ز - ندگی در بازی رایانه‌¬ای Sims در مق - طع کارشناسی‌ ارشد رشته علوم ارتباطات
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌نامه ، کارشناسی ارشد ، علوم ارتباطات اجتماعی ، دانشکده دین و رسانه دانشگاه صداوسیما ، آقای جعفر محمدیان ، دکتر داود رحیمی سجاسی ، دکتر بهروز مینایی ، حمایت از پایان‌نامه ،
913 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
(3) حمایت از مقاله(3) حمایت از مقاله - (3) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «کنتر - ل شخصیت‌های دینی در بازی‌های رایانه‌ا - ی: فرصت‌ها و چالش‌ها» حمایت کرد. این - مقاله در "اولین کنفرانس ملی بازی‌های
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله ، کنترل شخصیت­های دینی در بازی­های رایانه­ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، دکتر بهروز مینایی ، دکتر محمدعلی خبری ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
693 بازدید، جمعه بیست و هشتم اسفند ۹۴
(4) حمایت از مقاله(4) حمایت از مقاله - (4) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری - «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «نقد - بازی رایانه‌ای پروانه میراث نگهبانان - نور» حمایت کرد. این مقاله در "اولین ک - نفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ه
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله ، نقد بازی رایانه‌ای پروانه: میراث نگهبانان نور ، اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، دکتر بهروز مینایی ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
678 بازدید، جمعه بیست و هشتم اسفند ۹۴
(5) حمایت از پایان‌نامه (5) حمایت از پایان‌نامه - (5) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی - -هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ - نامه «چالش‌ها و الزامات اخلاقی فراروی - تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بازی‌ها - ی رایانه‌ای با توجه به آموزه‌های اسلا
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌­نامه ، کارشناسی‌­ارشد ، چالش‌ها و الزامات اخلاقی فراروی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بازی‌های رایانه‌ای با توجه به آموزه‌های اسلامی ، دانشگاه جامعة المصطفی ، آقای غفور مرادی ، دکتر بهروز مینایی ، دکتر سید اکبر حسینی قلعه‌بهمن ، حمایت از پایان‌­نامه ،
726 بازدید، سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ۹۵
شرکت سازنده