شهربراز
پایان نگارش بازی‌نامه «شهربَراز»پایان نگارش بازی‌نامه «شهربَراز» ...پایان نگارش بازی‌نامه «شهربَراز» «شهر ...بَراز» که نام یکی از بزرگ‌ترین سردارا ...ن ساسانی است، شخصیت محوری این بازی‌­ن
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی-هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌نامه ، شهربراز ،
661 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۹۴
(2) جوایز: «شهربراز»، برگزیده پنجمین جشنواره هنر آسمانی(2) جوایز: «شهربراز»، برگزیده پنجمین جشنواره هنر آسمانی ...(2) جوایز: «شهربراز»، برگزیده پنجمین ...جشنواره هنر آسمانی «شهربراز» در پنجمی ...ن جشنواره هنر آسمانی به‌عنوان برگزیده
سرو سبز سوزان ، کارگروه بازی‌نامه ، شهربراز ، پنجمین جشنواره هنر آسمانی ،
396 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایراناعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ...اعلام اسامی کاندیدای سومین جشنواره با ...زیسازان مستقل ایران موسسه فرهنگی-هنری ... «سرو سبز سوزان» با ارسال پنج اثر در
سرو سبز سوزان ، سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران ، شهربراز ، بازینامه ، عناصر شکل‌دهندۀ حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی‌های رایانه‌ای ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، نقد پروانه: میراث نگهبانان نور ، مقایسۀ ساختار روایی شاهزاده پارس و گرشاسپ ، کارگروه بازینامه ، کارگروه پژوهش ،
229 بازدید، شنبه نهم دی ۹۶
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز