موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای
(2) حمایت از مقاله(2) حمایت از مقاله ...(2) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ...«ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «فضای ... مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انت
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله علمی پژوهشی ، فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی ، پژوهشنامه اخلاق ، سید رضی موسوی گیلانی ، بهروز مینایی ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
847 بازدید، جمعه بیست و سوم بهمن ۹۴
(3) حمایت از مقاله(3) حمایت از مقاله ...(3) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ...«ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «کنتر ...ل شخصیت‌های دینی در بازی‌های رایانه‌ا
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله ، کنترل شخصیت­های دینی در بازی­های رایانه­ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، دکتر بهروز مینایی ، دکتر محمدعلی خبری ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
663 بازدید، جمعه بیست و هشتم اسفند ۹۴
(4) حمایت از مقاله(4) حمایت از مقاله ...(4) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ...«ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «نقد ...بازی رایانه‌ای پروانه میراث نگهبانان
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله ، نقد بازی رایانه‌ای پروانه: میراث نگهبانان نور ، اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، دکتر بهروز مینایی ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
646 بازدید، جمعه بیست و هشتم اسفند ۹۴
(5) حمایت از مقاله(5) حمایت از مقاله ...(5) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ...«ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «عناص ...ر شکل دهنده روایت‌های تعاملی در بازی‌
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، مقاله ، عناصر شکل دهنده روایت‌های تعاملی در بازی‌های رایانه‌ای ، اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها ، حمایت از مقاله ، کارگروه پژوهش ، علی رازی‌زاده ،
683 بازدید، جمعه بیست و هشتم اسفند ۹۴
(5) حمایت از پایان‌نامه (5) حمایت از پایان‌نامه ...(5) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی ...-هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ ...نامه «چالش‌ها و الزامات اخلاقی فراروی
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌­نامه ، کارشناسی‌­ارشد ، چالش‌ها و الزامات اخلاقی فراروی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بازی‌های رایانه‌ای با توجه به آموزه‌های اسلامی ، دانشگاه جامعة المصطفی ، آقای غفور مرادی ، دکتر بهروز مینایی ، دکتر سید اکبر حسینی قلعه‌بهمن ، حمایت از پایان‌­نامه ،
689 بازدید، سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ۹۵
(6) حمایت از پایان‌نامه (6) حمایت از پایان‌نامه ...(6) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی ...-هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ ...نامه «چگونگی اقتباس از متون ادبی برای
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، پایان‌نامه ، کارشناسی‌ارشد ، بهروز مینایی ، چگونگی اقتباس از متون ادبی برای نگارش بازی‌نامه با تاکید بر شاهنامه ، سرزمین دلاوران: ایران‌شهر ، دانشکده دین و رسانه ، مرضیه کثیری ، علی رازی‌زاده ، ادبیات نمایشی ،
227 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
(7) حمایت از پایان‌نامه (7) حمایت از پایان‌نامه ...(7) حمایت از پایان‌نامه موسسه فرهنگی ...-هنری «ســرو ســبز ســوزان» از پایان‌ ...نامه «چگونگی اقتباس بازی‌نامه از فیلم
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، هدایت‌الله ناصری ، محمد عارف ، بازی‌نامه ، مطالعات بازی‌های رایانه‌ای ، چگونگی اقتباس بازی‌نامه از فیلم‌نامه ، در آرزوی وطن ، ادبیات نمایشی ، دانشکده دین و رسانه ، علی رازی‌زاده ، پایان‌نامه ، کارشناسی‌ارشد ،
229 بازدید، شنبه چهاردهم اسفند ۹۵
همکاری موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان» با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتیهمکاری موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان» با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی ...همکاری موسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوز ...ان» با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی م ...وسسه فرهنگی-هنری «سرو سبز سوزان» آماد
سرو سبز سوزان ، کارگروه پژوهش ، نهادهای پژوهشی و مراکز تحقیقاتی ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ،
496 بازدید، دوشنبه بیست و سوم اسفند ۹۵
(12) حمایت از مقاله(12) حمایت از مقاله ...(12) حمایت از مقاله موسسه فرهنگی-هنری ... «ســرو ســبز ســوزان»، از مقالۀ «گون ...ه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر-محو
سرو سبز سوزان ، موسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای ، کارگروه پژوهش ، حمایت از مقاله ، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی ، گونه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر محور در بازی‌های رایانه‌ای ، علی رازی‌زاده ،
348 بازدید، شنبه ششم خرداد ۹۶
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز